Search form

HECHOS 7:51

51Xjats ja Esteban tja̱a̱knɨma̱a̱y yɨdeꞌen ja myɨguꞌuktɨ:

―Meetsxɨ mgamadoop mgaja̱ꞌgyujkɨdɨp, jøts nɨjuunɨ meets ja Espíritu Santo xkagupøjktɨ. Jadeꞌen mee nugo mjanchꞌity sa̱mɨ nꞌa̱pteetyꞌamøjtɨ.