Search form

HECHOS 7:60

60Xjats ku jadeꞌen wya̱a̱ñ wɨnets ñagyuxendya̱a̱jkɨyøø jøts møk wya̱a̱ñ:

―Kidi xukpøkyꞌaty nmɨguꞌuktøjktɨ yø nꞌoꞌjkɨn.

Kuts wya̱a̱nguijxy jadeꞌen, wɨnets yꞌooꞌkna̱a̱.