Search form

HECHOS 8:1

Ku ja Saulo tjemduuñ tteduuñ ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ

1Jøts ja mixy Saulo yjotkujkꞌa̱jty ku ja tyikꞌooꞌktøø ja Esteban. Xjats nay jaꞌabɨ xøøw, wɨnets ja tsep choꞌonda̱a̱jky møøt jaꞌ pøn ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨdɨp jam Jerusalén. Paty yɨdeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ choꞌonjøknɨdøø pøn ja tsep tkawa̱ndɨp, jøts jam ñøjkxtɨ nay Judeɨt ka̱jp wɨngon, jøts nayɨdeꞌen Samaria yꞌetjotptɨ. May ɨdøꞌøn chooꞌnɨdøø, jaꞌayɨ døꞌøn ta̱ndøø ja Jesús kyudanaabyɨ pøn nɨmakmajtskja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp.