Search form

HECHOS 8:32

32Midi ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy wyɨnaty kyajpxpy, ya̱ꞌa̱t ɨdøꞌøn jaꞌ:

Ku ja̱a̱ꞌy yikꞌoꞌjkøø kyupikyꞌa̱jt jaꞌ, jadeꞌen ja yꞌijty kidim ja borreegɨ maxuꞌnk yꞌøøky;

kaꞌap ja sa̱ wya̱ꞌa̱ñ, uum jaꞌ jadeꞌen ejxɨm borreegɨ ku yikeepy.