Search form

HECHOS 8:33

33Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yikꞌayoojɨyøø, jøts nɨkaꞌ køꞌøm ña̱nkyꞌayowɨyɨt;

ku ja jadeꞌen yiktuñ, ¿pøn ja kuga̱jpxɨyɨp?

Tø døꞌøn jaba̱a̱t kyixy ja chɨna̱a̱ꞌyɨn ya̱ na̱xwiiñ.

Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn jap yja̱ꞌa̱yɨ midi ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy kyajpxpy.