Search form

HECHOS 8:34

34Xjats ja ja̱a̱ꞌy yiktøøjøø ja Felipe:

―Tun ja mayꞌa̱jt, nɨga̱jpx waanɨ, ¿pøn ɨdøꞌøn yø jadeꞌen ñɨmadyakpy, køꞌømyɨ yø jadeꞌen ñañɨmadya̱ꞌa̱gɨ, uk wenkpɨ døꞌøn yø ñɨmadyakpy?