Search form

HECHOS 9:1

Ku ja Saulo tyiktɨga̱jch ja chɨna̱a̱ꞌyɨn

1Xjats ku ja jadeꞌen, jødsyɨm ja Saulo tkidyimyja̱ꞌdyɨgøy ja oꞌjkɨn, kuwa̱nɨ tyimdyanekwa̱ꞌa̱ñ jaꞌ pøn yjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Jesús yjaꞌ. Paty ojts tnɨnijkxy ja teetywɨndsøn,