Search form

HECHOS 9:21

21Xjats ja ñɨgyuma̱a̱p tjanchja̱ꞌwɨdøø pøn jaty ja jam patmadojɨyøø, jøts ja xem ya̱m ñagya̱jpxɨdøø, jøts yɨdeꞌen ñawya̱ꞌa̱ñɨdøø:

―¿Kidi nay ja ja̱a̱ꞌyɨp yøꞌ midi jam Jerusalén yꞌijty tkamaaꞌkxp ja myɨguꞌuk ku ja tpabøktɨ ja Jesús? ¿Kidi jaꞌajɨp yø tø tꞌuknɨmiñ jøts tma̱jtsmukøxt ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ, jøts ttawɨnguwa̱a̱wɨt ja møj tɨɨdyumbɨdɨ?