Search form

HECHOS 9:25

25Wɨnets ja Saulo ja myɨguꞌuktøjktɨ pyɨkta̱a̱jkɨyøø kachjøtpy jøts ttanɨkɨɨña̱xtɨ ja pøch midi nawɨdity tuka̱jpa̱a̱ꞌ, jøts nɨkaꞌap jam ja pyɨdsimy ma̱ ja myɨdsep yꞌawijxyɨ, paty ɨdøꞌøn ja kyaꞌøꞌjky.