Search form

HECHOS 9:26

Ku ja Saulo jam yja̱ꞌjty Jerusalén

26Xjats ku ja Saulo jam yja̱ꞌjty Jerusalén, jøts ja tmɨnamyukwa̱ꞌa̱ñɨ pøn ja Jesús tjanchja̱ꞌwɨdɨp. Janchtsøꞌjkɨdɨpts jaꞌ, kumɨ kaꞌap ja tjanchja̱wɨdɨ jøts kudam ja Saulo nayɨdeꞌen tjanchja̱wɨ ja Jesús.