Search form

HECHOS 9:29

29Jøts ja kaꞌ ti tkumayja̱wɨ, jotkujk ja tka̱jpxwa̱ꞌkxɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ, jøts ja ttamɨmadya̱ꞌa̱ky ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ pøn ja griegɨt ayuujk tka̱jpxtɨp; yikxon ja ñadyawɨnguga̱jpxɨyɨdɨ ku ja ja xe ja ya̱ tum jadeꞌen kyanagyupɨjkxyɨyɨdɨ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ, jaꞌats ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ñɨwɨnma̱ꞌa̱yɨdɨp jøts ja tyikꞌooktɨt.