Search form

HECHOS 9:31

31Xjats ja janchja̱ꞌwɨbɨdɨ pøn jaty tsɨnaadyɨp jam etjotp midi yiktejp Judea, Galilea, jøts Samaria, nekɨm ja jam chɨnaañɨdɨ, jøts ñɨja̱ꞌwɨꞌadøjtsɨdɨp ja Jesús yjaꞌ jaꞌadɨ. Jøts juunɨ ja tkaꞌukwɨndsøꞌøgɨdɨ, ejtp ja twɨndsøꞌøgɨdɨ jøts namayɨꞌadøtstɨp ja nayɨdeꞌen, ja Espíritu Santo ja amuum pudøjkɨyɨdɨp.