Search form

HECHOS 9:35

35xjats nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jaty kuga̱jpꞌa̱jttɨp jam Lida jøts jam Sarón kuuyɨ ja tnɨja̱ꞌwɨdøø, wɨnets ja tyikutɨgøødyɨ ja møja̱a̱ꞌchɨna̱a̱ꞌyɨn midi ja wyɨnaty chɨnaadyɨp, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ tpabøjknɨyɨdøø.