Search form

HECHOS 9:36

Ku ja Dorcas yjujkpyɨjky jadɨgojk

36Nay jaꞌabɨ xøøw nay jaꞌabɨ jumøjt ɨdøꞌøn chɨna̱a̱y tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk jam Jopɨt ka̱jpjotp, Tabita døꞌøn ja xyøøw, yɨdeꞌen yiktijy griegɨt ayuujk, Dorcas. Jøts nayɨ Jesús ɨdøꞌøn ja yjanchja̱ꞌwɨmyɨp paty ja tjanchpudøkɨ pøn ayoop pøn wɨnmaapy.