Search form

HECHOS 9:5

5Xjats ja Saulo tyiktɨɨy:

―¿Mbønɨmts me teety ɨdøꞌøn?

Jøts ja yꞌadsoojøø:

―Øts ɨdøꞌøn Jesús, nay yøꞌ midi mjemdumpy mdedumpy. Køꞌøm me mnayꞌayoꞌonduñɨyɨ jadeꞌen kidi tsaka̱a̱ ku ja ti tnepy, jøts ja køꞌøm kujp ñadyukyøꞌødyɨyɨ.