Search form

JUAN 1:1

Jaꞌ pøn xukꞌejxɨmp xuknɨja̱ꞌwɨmp ja Dios Teety

1Jaayɨm ja wyɨnatynɨ pøn xuknɨja̱ꞌwɨmp ja Dios ku tukɨꞌɨyɨ choꞌonda̱kɨjxñɨm; Dios ja møøt tyimyꞌity jøts nayɨ Dios ja køꞌøm.