Search form

JUAN 1:15

15Jaꞌats ja Juan ojts tnɨgajpxy jøts ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

―Yøꞌøxɨ øts ɨdøꞌøn ndijpy ku ø nwa̱ꞌa̱ñ: “Jaꞌ pøn oojknɨm meꞌemp, jaꞌ ɨdøꞌøn møj jøts kaꞌap øts. Jøts kumɨ jaayɨm yøꞌ wyɨnatynɨ, kidinɨm øts.”