Search form

JUAN 1:25

25Xjats ɨdøꞌøn ja Juan yiktɨɨbyɨjky jøts ja yiknɨma̱a̱y:

―Pønɨ kaꞌadam me mCristo, nɨ mgaꞌElías, jøts nɨ Dios me mgagugajpxyꞌatyɨ, ¿tits ku myiknøbety?