Search form

JUAN 1:36

36Jøts ku ja Juan ojts tꞌixy jøts ku jam wyɨnaty ñaxy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, wɨnets ja wya̱a̱ñ:

―Ejxtɨ, yøꞌ ɨdøꞌøn jadeꞌen ja̱twa̱mp kubatwa̱mp sa̱ borreek uꞌnk yikyøxyɨn adøm nbojkpɨ køjxp.