Search form

JUAN 1:4

4Jaꞌ tyiktsoꞌonda̱a̱jk ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn jøts ja jujkyꞌa̱jtɨn, jøts nayɨdeꞌen xuknɨja̱ꞌwɨndɨ ja tyɨɨbyɨ ja yjanchpɨ, midi tyikꞌøyɨp midi tyikwɨna̱a̱ꞌnbya̱tp ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.