Search form

JUAN 1:47

47Kuts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts tꞌixy jøts ku ja Natanael jam ñɨmiñɨyɨ, wɨnets ja wya̱a̱ñ:

―Ɨxya̱ net myiñ tuꞌuk nmɨguꞌuk israelɨt ja̱a̱ꞌy midi øyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp, midi kaꞌ tya̱a̱yɨ.