Search form

JUAN 1:48

48Wɨnets ja Natanael ja ojts yiktɨyɨyɨ:

―¿Sudsoꞌampy me xꞌijxyꞌaty?

Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Tøyɨmxɨ me wyɨnaty nꞌejxnɨ ku mets yø Felipe kaꞌanɨm wyɨnaty mꞌatswayɨnɨm, ku mets ɨxajp iigɨ patkiꞌpy.