Search form

JUAN 1:50

50Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨ:

―¿Jatyɨ me xtyimyjanchja̱wɨ jaꞌagøjxp ku me tø nnøjmɨ jøts ku me tø nꞌixy jap iigɨ patkiꞌpy? Mꞌejxpnɨm mets ja myøjpɨ yꞌøybɨ midi ø nduꞌump midi kaꞌap yjadeꞌenɨ sa̱m ya̱ꞌa̱dɨn ku me tø nꞌixy.