Search form

JUAN 1:8

8Kidi ja Juanɨpxɨ jaꞌ pøn xyikuja̱jta̱a̱jkɨmp xyikudøøꞌkxa̱a̱jkɨmp; nugo testigɨꞌa̱jtpɨ ja jaꞌayɨ yikexy jøts jaꞌ tnɨga̱jpxt.