Search form

JUAN 10:1

Jadeꞌen ja Jesús nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm tuꞌuk ja øybɨ kura̱jt nꞌejxɨnt

1’Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pøn jap katøjkɨp ma̱ ja borreek ja kyemyꞌa̱a̱w, pøn abikyꞌampy tøjkɨp, ja maaꞌtspɨ døꞌøn jaꞌ.