Search form

JUAN 10:12

12Pønɨ pøn mɨjuy tump, jaꞌayɨ ku ja tꞌixy jøts ku ja myiñ ja awa̱ꞌa̱ñ mɨyꞌuk, jøts ja japyɨ tnɨkeꞌeky ja byorreek jøts kyaknɨ, kumɨ kaꞌap ja tyimyjaꞌajɨ midi ja jɨyujk ñɨꞌejxpɨꞌajtpy, jøts nɨkaꞌats ja tkøꞌømjaꞌajɨ. Xjats ja mɨyꞌuk tma̱jtsnɨ ja borreek, jøts ja jadiꞌiñɨ tyikꞌayøꞌøbyaky.