Search form

JUAN 10:21

21Jøts wyenkpɨ wya̱mɨdɨ:

―Kaꞌap jeexyɨp pøn jadeꞌen kyajpxy, ku jeexyɨp pøn ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ. ¿Ti ma̱ ja mɨkuꞌ tø tꞌukyikwɨnꞌejxwaꞌkxy ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy?