Search form

JUAN 10:33

33Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌadsoodøø, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yiknɨma̱a̱y:

―Kidi jaꞌajɨp mets ya̱m myiktaguga̱ꞌa̱dsɨwya̱mp, ku mets ja ødyuꞌunɨn tø xjadyimyjabɨkta̱ꞌa̱ky, pø jaꞌaxɨ ya̱m myiktagubatwa̱mp ku ja Dios kajaa xtyimyɨga̱jpxɨgøy. Pø nugo ja̱a̱ꞌyxɨ mets, jøts jadeꞌen mnabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m Dios.