Search form

JUAN 10:36

36Jøts kuts øts Dios tø xwɨwich abiky, jøts øts ja ya̱ tø xkexy na̱xwiiñ, ¿sudsots meets jadeꞌen mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts ja tø nmɨga̱jpxɨgøy, ku tø nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku ø nDios Uꞌngɨ?