Search form

JUAN 10:5

5Kaꞌapts ja nugo aja̱wɨ tpanøjkxtɨ ja wyenkpɨ; neꞌegɨ yja̱a̱ktyimkyajkɨdɨp jaꞌ, kumɨ kaꞌap ja tyukmadowdɨ ja wenkja̱a̱ꞌy.