Search form

JUAN 10:6

6Jaꞌagøjxp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts jadeꞌen tmɨmadya̱ꞌa̱ky ja ja̱a̱ꞌy, jøts ja ttuktamɨmadowɨwya̱ꞌa̱ñ sa̱ ja yjaꞌ yja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ, kaꞌapts ja ojts tmadoodøwdɨ pønɨ ti døꞌøn ja jadeꞌen yjatijpy ku ja jadeꞌen ñɨɨꞌmxyɨdɨ.