Search form

JUAN 10:7

Jadeꞌen ja Jesús nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm tuꞌuk øybɨ borreekꞌejxpɨ

7Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadɨgojk tnɨmaagyojmɨ ja ja̱a̱ꞌy:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ: Jøts ku øts ɨdøꞌøn jadeꞌen ñamyayɨ nnabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m tøjkꞌa̱a̱wɨn, ma̱ ña̱xtɨt øts ja njaꞌ, sa̱m ja borreek ja tyøjkꞌa̱a̱w tꞌayøꞌøyɨdɨ.