Search form

JUAN 10:9

9Øts ɨdøꞌøn jadeꞌen sa̱m ja tøjkꞌa̱a̱w; pønɨ pønts jap tøjkɨdɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn nɨtsoꞌokꞌa̱ttɨp. Jøts øts ja ndanɨtanɨt ja njaꞌ, ejxɨm ja borreek uꞌnk yiknɨtanɨ jap kyemyjøtpy.