Search form

JUAN 11:39

39Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Jɨgøꞌødɨ yø tsa̱a̱.

Wɨnets ja Marta, midi ja ooꞌkpɨ yꞌuchɨp, jaꞌats ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, pø janchxuuꞌknɨp ɨnet yøꞌ, pø myakta̱xk xøøwɨpts yø yꞌooꞌknɨ.