Search form

JUAN 12:20

Ku ja griegɨt ja̱a̱ꞌy tꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ ja Jesús

20Jøts ja ja̱a̱ꞌdyɨ midi jam wyɨnaty tø ñøjkxtɨ xøba̱tpɨ Jerusalén, jam ja wɨna̱a̱gɨndɨ pøn griegɨt ja̱a̱ꞌdyɨ.