Search form

JUAN 12:36

36Janchja̱ꞌwɨdɨk øts njaꞌ, pø øtsxɨ døꞌøn ñamyayɨ jadeꞌen sa̱m ja ja̱j, jøts ja̱a̱ktyimñaya̱mnɨmts øts xꞌejxtɨ xnɨja̱wɨdɨ jøts mee nja̱a̱kjaꞌbøkt.

Jaꞌayɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts jadeꞌen yꞌukwa̱nɨ, jøts ja choꞌona̱a̱ jøts ja jadiꞌiñɨ yøꞌødyɨgøøñɨ.