Search form

JUAN 12:37

Ya̱ꞌa̱t tnɨga̱jpxp tigøjxp ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ojts tkajanchja̱wɨdɨ ja Jesús

37Øy ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty kawɨneꞌen tø tjatuñ ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn jam mayja̱a̱ꞌy wyɨngujkp, jøts nɨ jadeꞌen ja kyayikjanchja̱wɨ.