Search form

JUAN 13:10

10Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Øy ku jaꞌayɨ tyeky tpujt pøn tseꞌaba̱jtɨpnɨm, kumɨ wa̱ꞌa̱ts ja amuum. Nayɨdeꞌents meets mꞌanmɨja̱ꞌwɨn wya̱ꞌa̱dsɨ øy kidyimñɨdukɨꞌɨyɨ.