Search form

JUAN 13:11

11Jadeꞌenꞌampy ja wya̱a̱ñ ku ja ñimy: “Øy kaꞌ nɨdukɨꞌɨyɨ mdyimwya̱ꞌa̱dsɨdɨ”, jaꞌagøjxp ku ja wa̱ꞌa̱ts tnɨja̱wɨ pøn ja wyɨnaty køya̱kwa̱jnɨp.