Search form

JUAN 13:12

12Xjats ku ja jadeꞌen yꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ tpujkøjxɨyɨ ja pyabøjkpɨtøjk tyeky, wɨnets ja ñadyanɨjajnɨ ja wyet jadɨgojk, jøts nay jam yꞌɨxa̱a̱jky ma̱ ja mesɨ jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―¿Mnɨja̱ꞌwɨdɨp tigøjxp jadeꞌen tø ndundɨ?