Search form

JUAN 13:2-4

2-4Jøts ja Simón mya̱jnk, ja Judas Iscariote, tø ja mɨkuꞌ ja wyɨnaty tyatøkɨyɨ, jøts ja tyukwɨnma̱a̱ꞌñꞌatyɨ sudso ja tkaꞌødyuꞌunt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Wa̱ꞌa̱ts ja tnɨja̱wɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ku ja nay jam ñijkxy ma̱ ja Dios Teety ja tø yiktsøøñɨ, jøts ku ja amuum tø kyutujkmøꞌøyɨ. Xjats ku døꞌøn ja jam wyɨnaty yꞌaꞌuxꞌa̱ttɨ, wɨnets ja tyanaagyukɨyɨɨꞌñ jam kyaadya̱a̱jk jøpꞌa̱m, jøts ja twejtsta̱a̱jky ja wyet, jøts poop wet ja ojts ñadyatenwøøꞌnɨyɨ. 5Xjats ja nøø tꞌadaꞌamɨyɨɨꞌñ jam købujꞌɨɨꞌñjotp, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ttapakpujpɨna̱xwa̱ꞌjky, jøts ja nay jatyɨ ttuktatɨꞌɨch ja poop wet midi ja jam wyɨnaty tyenwøønꞌajtpy.