Search form

JUAN 13:29

29Ja Judasts ɨdøꞌøn wyɨnaty tkøjøꞌømɨtꞌa̱jtp ja meeñ abøjkꞌɨɨꞌñ, jøts wɨna̱a̱gɨn jadeꞌen wyɨnmaydɨ pø jaꞌajɨk ɨdøꞌøn tijy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyijpy, jøts ja Judas tꞌatsjuꞌuty ti jaty tsojkɨp ti jaty tunwa̱mp ku ja xøøw, uk tmoꞌot tigati ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy.