Search form

JUAN 13:31

Ja jemy anaꞌamɨn

31Xjats ku ja Judas wyɨnaty jadeꞌen tø chøøñ, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Ya̱mnɨmts ɨnet tɨy yikꞌext yiknɨja̱wɨt ja nmøkꞌa̱jtɨn, jøts nay ja Dios Teetyts myøkꞌa̱jtɨn na̱nkyꞌejxɨp.