Search form

JUAN 13:33

33Kaꞌ meets uꞌnk jeky nꞌukmøøtsɨnaañɨt. Nayɨdeꞌen meets ya̱m ndukmadoowa̱ꞌa̱ñ sa̱m adøm ja nmɨguꞌuk israelɨt ja̱a̱ꞌy nnɨmaadyøø, jøts ku ja jap kaꞌap ñøjkxtɨt ma̱ ø nnijkxy øy øts wɨneꞌen xjaꞌɨxa̱ꞌa̱y.