Search form

JUAN 13:34

34Ɨxya̱mts nmoꞌodɨ ja jemy anaꞌamɨn: jøts ku xem ya̱m mnamyɨꞌøyꞌa̱tɨdɨt mnamyɨyujyꞌa̱tɨdɨt. Nayɨdeꞌen sa̱m mee njanchøkyɨn, nayɨdeꞌents ɨdøꞌøn mnachokɨdɨt xem ya̱m.