Search form

JUAN 13:38

38Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:

―¿Janch ɨdøꞌøn mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku ø xkuꞌoogɨwya̱ꞌa̱ñ? Øts wa̱mp, kaꞌanɨm wyɨnaty tsa̱pnɨꞌa̱a̱w yꞌaya̱ꞌa̱xy ku mets wyɨnaty tɨgøøk ojk tø xkagupiky ku me xꞌijxyꞌaty.