Search form

JUAN 13:5

5Xjats ja nøø tꞌadaꞌamɨyɨɨꞌñ jam købujꞌɨɨꞌñjotp, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ttapakpujpɨna̱xwa̱ꞌjky, jøts ja nay jatyɨ ttuktatɨꞌɨch ja poop wet midi ja jam wyɨnaty tyenwøønꞌajtpy.