Search form

JUAN 13:8

8Jøts yɨdeꞌen ja ñɨɨꞌmxyɨ ja Pedro:

―Kaꞌ me mɨba̱a̱t ndeky xpujɨt.

Wɨnets ja nwɨndønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Pønɨ kaꞌ øts yø mdeky nbujy, kaꞌats me nꞌukmɨguꞌukwa̱nɨt.