Search form

JUAN 14:22

22Wɨnets ja yjaduꞌukpɨ Judas ja ñɨma̱a̱jyøø (nɨgɨdi Iscariotɨbɨ wa̱mp midi ja Jesús køya̱kp):

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ¿tigøjxp ku øøts ja jaꞌayɨ nꞌext ku mna̱nkyꞌejxɨt, jøts nɨkaꞌap nɨdukɨꞌɨyɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy?