Search form

JUAN 14:27

27’Jotkujk nnawya̱ꞌkxaꞌandɨt. Nyajkpy øts ja øyꞌa̱jtɨn tsujꞌa̱jtɨn. Kaꞌap øts jadeꞌen nyaky sa̱m øy pønɨn nugo wya̱ꞌa̱ñ. Kidits mmaydɨ mda̱jtɨ, kaꞌ mee mdsøꞌøgɨt.